Míšeň, Světlana

Vysoce kvalitní porcelán světové úrovně z manufaktury Rudolf Kämpf/Leander Loučky u Karlových Varů.

Dvě tvarové řady nesou název Míšeň a Světlana.

Míšeň, Světlana